^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7


Ποιοτική διδασκαλία!

Σύγχρονες επαγγελματικές ειδικότητες!

Επαγγελματική αποκατάσταση!

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας!

Άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια!

Get Adobe Flash player

Β΄ Τάξη 

Όλες οι ειδικότητες διδάσκονται στη Β΄ Τάξη μαθήματα Γενικής Παιδείας για 12 ώρες/εβδομάδα. Αυτά είναι: 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα) 3
Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα) 3
Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα) 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Θρησκευτικά 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12

Ενώ τα μαθήματα ειδικότητας είναι: 

Μάθημα Θεωρία / Ώρες Εργαστήριο/ Ώρες
Βασικά Ηλεκτρονικά 
 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες και στα Υπολογιστικά Συστήματα 
 Ηλεκτρονικές Διατάξεις
Ηλεκτρονικές Κατασκευές 
Αγγλικά Ειδικότητας 
ΣΥΝΟΛΟ 10 13

 

Γ΄ Τάξη 

Όλες οι ειδικότητες διδάσκονται στη Γ΄ Τάξη μαθήματα Γενικής Παιδείας για 12 ώρες/εβδομάδα. Αυτά είναι: 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα) 3
Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα) 3
Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα) 3
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12

 

Ενώ τα μαθήματα ειδικότητας είναι:

Μάθημα Θεωρία / Ώρες Εργαστήριο/ Ώρες
Ηλεκτροτεχνία
 Ψηφιακά Συστήματα
Εργαστήριο ηλεκτρονικών Συστημάτων 
 Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων

Διαχείριση και Εγκατάσταση και Συντήρηση

Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων 

4

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και

Συστήματα Ασφάλειας

ΣΥΝΟΛΟ

9 14