^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7


Ποιοτική διδασκαλία!

Σύγχρονες επαγγελματικές ειδικότητες!

Επαγγελματική αποκατάσταση!

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας!

Άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια!

Get Adobe Flash player

Φωτογραφίες από την υλοποίηση εφαρμογής για παρακολούθηση θερμοκρασίας με τη βοήθεια του Arduino.

Temperature_monitoring_High1
Temperature_monitoring_High2
Temperature_monitoring_Low1
Temperature_monitoring_Low2
Temperature_monitoring_Normal
1/5 
start stop bwd fwd

 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ. 
 • Τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων. DSCN0054
 • Τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ.
 • Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου.
 • Καταστήματα πώλησης H/Y και δικτυακών προϊόντων.
 • Εταιρείες εγκατάστασης Συστημάτων Ασφάλειας ή αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελμα.
 • P6220098P6220099 
 • Σε εταιρείες εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • P6220097
 • Σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.

Επαγγελματικά Καθήκοντα :

Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας   Τεχνικός  Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων   είναι:

 • Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών συσκευών και δικτύων :
 • Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά στοιχεία για τη συναρμολόγηση ενός Η/Υ και
 • Συναρμολογεί τα μέρη του Η/Υ.
 • Εκτελεί τη διαδικασία εγκατάστασης (SET-UP) των μερών του Η/Υ.
 • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα.
 • Κατανοεί και εκτελεί με ακρίβεια τις οδηγίες του κατασκευαστή ή προϊσταμένου του για την τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών.
 • Εγκαθιστά σκληρούς δίσκους , οδηγούς CD-ROM, οδηγούς δισκετών, κ.λπ.
 • Εγκαθιστά κάρτες επέκτασης (γραφικών -ήχου, κ.λπ.)
 • Συνδέει περιφερειακά του Η/Υ (οθόνη, εκτυπωτή, Fax modem, skanner, plotter, κ.λπ.)
 • Δηλώνει περιφερειακές συσκευές στο υπολογιστικό σύστημα και εγκαθιστά τους απαραίτητους οδηγούς.
 • Συνδέει όργανα μέτρησης και καταγραφής στον Η/Υ.
 • Εγκαθιστά Η/Υ στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών ρεύματος και των γραμμών δεδομένων.
 • Εγκαθιστά κάρτες δικτύου και modem.
 • Θέτει  σε λειτουργία και ελέγχει τον Η/Υ ή το δίκτυο που εγκατέστησε. Εκτελεί διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου του υλικού και πραγματοποιεί δοκιμαστικούς ελέγχους.
 • Συνδέει τους υπολογιστές σε δίκτυο, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των  γραμμών μετάδοσης δεδομένων, την καταλληλότητα του τύπου modem και των καρτών δικτύου.
 • Ενημερώνει τον πελάτη για τον τρόπο χρήσης του Η/Υ ή του Δικτύου.
 • Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων:
 • Προβαίνει σε έλεγχο για τη διαπίστωση και τον εντοπισμό της βλάβης.
 • Αποκαθιστά βλάβες που έχουν εντοπισθεί.
 • Εισηγείται την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών  ή αναλώσιμων υλικών.
 • Πραγματοποιεί περιοδικά συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ή του προϊσταμένου του και αντικαθιστά τα αναλώσιμα υλικά.
 • Αποθηκεύει αναλώσιμα, υλικά, ανταλλακτικά, εργαλεία και συσκευές.
 • Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών:
 • Επιλέγει τα απαραίτητα καλώδια για την εγκατάσταση των δικτύων και τα κατάλληλα στοιχεία σύνδεσης με τους Η/Υ και τερματισμούς.
 • Τοποθετεί σωστά τις καλωδιώσεις στα σωστά μήκη και τους κατάλληλους τερματισμούς και μετά κάνει ομαδοποίηση σε ειδικά προστατευμένους χώρους.
 • Συνδέει τις καλωδιώσεις δομημένα στους κατανεμητές σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
 • Ελέγχει τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις τους.
 • Κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση πακέτων, υποστήριξη χρηστών):
 • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, τους οδηγούς των περιφερειακών  ή το λειτουργικό σύστημα του Δικτύου. (Διαμορφώνει  δικαιώματα στο Δίκτυο, εγκαθιστά εφαρμογές δικτύου, κ.λπ.)
 • Εκτελεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται αποδοτικότερα στο περιβάλλον εργασίας και ελέγχει την καλή συμπεριφορά τους στις συνθήκες εργασίας.
 • Προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές των προγραμμάτων όταν γίνεται τροποποίηση  του περιβάλλοντος ή αλλαγή δικαιωμάτων χρηστών.
 • Ενημερώνει τους χρήστες για τα βασικά στοιχεία του λειτουργικού περιβάλλοντος του συστήματος και τις ρυθμίσεις που έκανε.
 • Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου κα ρυθμίζει τον Η/Υ στα παραπάνω προγράμματα
 • Εγκαθιστά, ελέγχει και επιδιορθώνει εγκαταστάσεις συστημάτων συναγερμού.
  Τοποθετεί σύστημα παρακολούθησης (κάμερες IP κλπ.).
  Ελέγχει και συναρμολογεί συστήματα περιορισμένης πρόσβασης (είσοδοι με κωδικό ή κάρτες προσέγγισης κλπ).
  Εγκαθιστά συστήματα πυρανίχνευσης και λοιπά συστήματα ασφαλείας.
  Εργάζεται σε καταστήματα εμπορίας συστημάτων ασφαλείας καθώς και σε σχετικές εταιρείες.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνικού Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Νομοθεσία:  Ν 4254/2014, άρθρο 1  παρ. Η2 (ΦΕΚ 85/07.04.2014, τ.? Α?.)
Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος για εργασίες ως:
 1. Χειριστής auto cue
 2. Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF)
 3. Τεχνικός Ροής Προγράμματος
 4. Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας
 5. Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων
 6. Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας
 7. Τεχνικός Μεταγραφών
 8. Μηχανικός Τηλεόρασης ? Master Control