^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7


Ποιοτική διδασκαλία!

Σύγχρονες επαγγελματικές ειδικότητες!

Επαγγελματική αποκατάσταση!

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας!

Άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια!

Get Adobe Flash player

   Είναι ανάγκη για να λειτουργήσουμε σωστά να βάλουμε κάποιους κανόνες για την καθημερινή μας σχολική ζωή, που καταλαμβάνει για όλους μας ένα σημαντικό κομμάτι της κάθε ημέρας. Βάλαμε λοιπό σε σειρά κάποιους κανόνες και δημιουργήσαμε έναν "ανοικτό" κανονισμό που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε αυτό τον σκοπό. Λέμε "ανοιχτό" τον κανονισμό γιατί δέχεται νέες προτάσεις από όλους, μαθητές και καθηγητές, που θα τον κάνουν καλύτερο. Περιμένουμε από όλους λοιπόν να συμμετέχουν σε αυτό, είτε με προσωπική κουβέντα είτε με ηλεκτρονική στο email της σελίδας ή με όποιον άλλον πρόσφορο τρόπο. 

Κανονισμός λειτουργίας 4ου Ε.Κ. Περιστερίου

                        Για να είναι αποδοτική η εκπαιδευτική διαδικασία, οι σχέσεις τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών και καθηγητών, πρέπει να διέπονται από πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού.

Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα εργαστήρια, στηρίζεται στη συμμετοχή των μαθητών, τη συνεργασία και την ευγενή άμυλα.

                        Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών και καθηγητών στο εργαστήριο είναι αναγκαία για την ομαλή έναρξη του μαθήματος και εκφράζει συνέπεια και αυτοπειθαρχία.

                        Για κάθε εργαστήριο υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Οι μαθητές ενημερώνονται σχετικά από τους καθηγητές τους και τηρούν σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Σε κάθε περίπτωση φροντίζουν τόσο για την δική τους ασφάλεια και προστασία, όσο και για των συμμαθητών τους.

                        Κατά την είσοδό τους στο εργαστήριο, οι μαθητές τακτοποιούν τα προσωπικά τους είδη όπως κράνη, πανωφόρια κλπ στους ειδικούς χώρους του κάθε εργαστηρίου. Στις θέσεις εργασίας παραμένει μόνο ο απαραίτητος εξοπλισμός, το βιβλίο και το σημειωματάριό τους. 

                        Οι μαθητές κάθονται πάντα σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και χρησιμοποιούν μόνο τον εργαστηριακό εξοπλισμό της ομάδας τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των καθηγητών τους.

                        Κάθε φορά που οι μαθητές παραλαμβάνουν τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή της άσκησης, ελέγχουν για τυχόν βλάβες ή φθορές και αναφέρουν σχετικά στον καθηγητή του εργαστηρίου, στην αρχή του μαθήματος.

                        Ο σεβασμός στη σχολική περιουσία είναι ένδειξη υπευθυνότητας και σεβασμού του μόχθου του φορολογούμενου πολίτη. Η εκούσια φθορά ή η κλοπή δημόσιας περιουσίας εκτός από αντικοινωνική είναι και πράξη αξιόποινη.

Οι μαθητές έχουν πάντα μαζί τους το αντίστοιχο βιβλίο του εργαστηριακού μαθήματος. Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται η πορεία εργασίας για την κάθε άσκηση. Χωρίς το βιβλίο, η πραγματοποίηση της άσκησης είναι από δυσχερής μέχρι αδύνατη.

                        Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στον χώρο του σχολείου σύμφωνα με την εγκύκλιο 132328/7-12-2006 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διώκεται πειθαρχικά.

                        Η κατανάλωση ποτών και τροφίμων κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος δεν επιτρέπεται.

                        Μαθητές και καθηγητές τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας, τόσο μέσα στον εργαστηριακό χώρο όσο και στους λοιπούς χώρους του σχολικού κτιρίου.

                        Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της άσκησης προκύψει βλάβη ή δυσλειτουργία στον εργαστηριακό εξοπλισμό, ενημερώνεται άμεσα, από τους μαθητές, ο καθηγητής του εργαστηρίου.

                        Στα διαλλείματα οι μαθητές εκκενώνουν το εργαστήριο και ανοίγονται τα παράθυρα για τον αερισμό του χώρου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η παραμονή μαθητών σε εργαστηριακό χώρο χωρίς την παρουσία εκπαιδευτικού.

                        Στο τέλος του εργαστηριακού μαθήματος οι μαθητές παραδίδουν άρτιο τον εργαστηριακό εξοπλισμό που είχαν παραλάβει και υπό την επίβλεψη του καθηγητή τον τοποθετούν στις θέσεις αποθήκευσης. Στη συνέχεια, καθαρίζουν τη θέση εργασίας τους και τακτοποιούν το κάθισμα τους.

           

                        Επειδή τα εργαστηριακά μαθήματα είναι δύσκολο να αναπληρωθούν, οι μαθητές πρέπει να απουσιάζουν μόνον όταν αυτό είναι απολύτως επιβεβλημένο.

                        Η εφαρμογή και η τήρηση του παρόντος κανονισμού είναι ευθύνη των μαθητών και των καθηγητών. Συμβάλει αποφασιστικά τόσο στην διατήρηση των ομαλών συνθηκών εργασίας, στα εργαστήρια και στους χώρους του σχολείου, όσο και στην προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου. 

                                                                                                Από τη Δ/νση

                                                                                         του 4ου ΕΚ  Γ΄ Αθήνας (Περιστερίου)