^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7


Ποιοτική διδασκαλία!

Σύγχρονες επαγγελματικές ειδικότητες!

Επαγγελματική αποκατάσταση!

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας!

Άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια!

Get Adobe Flash player

 Στα εργαστήρια αυτά εκπαιδεύονται οι μαθητές των ειδικοτήτων : 

- Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (ΕΠΑΛ)

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων (ΕΠΑΛ)

- Τεχνικός Αυτοματισμού (ΕΠΑΛ)

- Τεχνικός Η/Υ (ΙΕΚ)