^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7


Ποιοτική διδασκαλία!

Σύγχρονες επαγγελματικές ειδικότητες!

Επαγγελματική αποκατάσταση!

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας!

Άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια!

Get Adobe Flash player
    ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
Α/Α   ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1   ΑΝΑΤΟΜΙΑ 2   2                  
2   ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2   2                  
3   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 1   1                  
4   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 2   2                  
5   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2   2                  
6   ΥΓΙΕΙΝΗ 2   2                  
7   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1   1                  
8   ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ 2   2 2   2            
9   ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ 1 2 3   2 2   2 2      
10   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   3 3   3 3   3 3   3 3
11   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ       1   1            
12   ΣΤΟΙΧΙΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ       2   2            
13   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ       2   2            
14   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ       2   2            
15   ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ι       2   2            
16   ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ         2 2            
17   ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ         2 2            
18   ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ             2 2 4      
19   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ             2   2      
20   ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ             2 2 4      
21   ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΠΕΡΙΔΕΣΗ             1 2 3      
22   ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ             2   2      
23   ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ                   2 3 5
24   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                   2   2
25   ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ                   1 1 2
26   ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙΙ                   2 3 5
27   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ                   3   3
    ΣΥΝΟΛΟ 15 5 20 11 9 20 9 11 20 10 10 20