^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7


Ποιοτική διδασκαλία!

Σύγχρονες επαγγελματικές ειδικότητες!

Επαγγελματική αποκατάσταση!

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας!

Άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια!

Get Adobe Flash player
 • Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής  μπορεί να εργαστεί ως:
 • Τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού.
 • Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών.
 • Εκτιμητής κόστους.
 • Σχεδιαστής.
 • Τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών.
 • Εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές.
 • Εργαζόμενος στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Ο απόφοιτος  της ειδικότητας  Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί  να:
 • Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.
 • Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου ? περιοχής.
 • Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.
 • Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
 • Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας.
 • Υπολογίζει  απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
 • Σχεδιάζει  μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Δείτε την ειδικότητα σε video:
 • Δυνατότητα εισαγωγής στα Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ,Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά: 
 ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Δομικών Έργων

865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)
862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) ? Όπλα
863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) ? Σώματα
864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)
817 Σχολή Πλοιάρχων
818 Σχολή Μηχανικών
870 Αστυφυλάκων
768 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα) (κατευθύνσεις: 1.Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ 2.Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ)
447 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη) (κατευθύνσεις: 1.Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ 2.Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ)
769 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα) (κατευθύνσεις: 1. Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ  2.Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ)
445 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς) ( κατεύθυνση: 1. Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ)
451 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα) (κατεύθυνση: 1.Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ )
443 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) -  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (κατευθύνσεις: 1. Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ 2.Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ)
455 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) -  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (κατευθύνσεις: 1. Δομοσταικοί Μηχανικοί ΤΕ 2.Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ)
509 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) -   Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
510 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) -   Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
591 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1.Μάρκετινγκ 2. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων)
767 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο) (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)
776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

 

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Σχεδιαστή Μέσω Συστημάτων Η/Υ

Νομοθεσία:  Π.Δ  301/2003 (ΦΕΚ 257/05.11.2003,τ.? Α?.) 

.

Εξαρτημένη εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ανεξάρτητος επαγγελματίας έπειτα από ένα  (1) έτος προϋπηρεσίας (εργασία ύστερα από παραγγελία Μηχανικού).

Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Για μια σύντομη περιγραφή της ειδικότητας "Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής", πατήστε εδώ.